Teenagers

Grupa Teenagers

W naszej szkole kładziemy nacisk przede wszystkim na język mówiony i umiejętność komunikacji.
W przypadku dzieci powyżej 7 roku życia proponujemy  dwa warianty nauki: Standard i Intensive, w których uczniowie odbywają odpowiednio jedno lub dwa spotkania w tygodniu. W obu opcjach oferujemy dodatkowe comiesięczne spotkanie z Native Speakerem, podczas których dzieci mają możliwość bezpośredniego kontaktu z żywym językiem  oraz kulturą krajów anglosaskich.

Dodatkowo, również raz w miesiącu, w ramach kursu organizujemy warsztaty gramatyczne. Ideą warsztatów jest dopełnienie cyklicznych zajęć dodatkowymi zagadnieniami z zakresu gramatyki. Nasze kursy stanowią znakomite przygotowanie do zewnętrznych egzaminów dla młodzieży Cambridge Young Learners  Examinations.

Walkie Talk - Teenagers