Young Learners

Grupa Young Children

Nie ma dolnej granicy wieku od kiedy możemy uczyć się języka obcego. Według teorii Gramatyki Generatywnej każde niemowlę jest w stanie przyswoić w naturalny sposób dowolny język, będą posługiwać się osoby z jego otoczenia. Wczesny kontakt z językiem obcym nie tylko umożliwia nabycie bardzo dobrej wymowy i intuicyjne „czucie” struktur gramatycznych ale dodatkowo stymuluje rozwój emocjonalny i inteligencję. Nauczając małe dzieci języka obcego w zgodzie z Metodą Naturalną niezbędne jest zastosowanie kilku zasad:

  • Stworzenie przez lektora przyjaznej, ciepłej atmosfery – sprawi to, że dziecko kojarzyć będzie język angielski z czymś przyjemnym, z dobrą zabawą i dzięki temu będzie chciało do tego powracać
  • częste chwalenie dzieci – daje im to poczucie sukcesu oraz je dowartościowuje
  • na zajęciach nie używamy języka polskiego – dzieci w naturalny sposób rozpoznają znaczenia słów i zwrotów z kontekstu
  • tematyka i treści dopasowane są do wieku i etapu rozwoju dzieci
Walkie Talk - Young Children